Wie zijn wij?

TEN Health Associates is een adviserende en uitvoerende organisatie op het gebied van inzetbaarheid, gezondheid en motivatie van human capital. De dienstverlening van TEN Health Associates is opgezet vanuit een partnerstructuur.

Om een effectieve communicatie te waarborgen is een van de partners uw vaste aanspreekpunt. Met zijn of haar team van senior geregistreerde bedrijfsartsen zorgt hij voor de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van uw bedrijf. Al onze artsen worden geschoold in onze vernieuwende concepten en methodieken.

Werken vanuit het hart van de organisatie

Op vaste tijden zitten wij met het management om tafel om de optimalisering van inzetbaarheid, gezondheid en motivatie van uw human capital te bespreken. We zullen ook het management ondersteunen bij hun persoonlijke gezondheid, ontwikkeling en welzijn hetgeen de inzetbaarheid optimaliseert; een goed gezondheidsbeleid begint immers bij de top!

Resultaatgericht

Ons belangrijkste uitgangspunt is resultaatgericht denken en werken. Doelgericht in plaats van probleemgericht. We maken van te voren duidelijke afspraken over de te behalen eindresultaten van onze inspanningen. Samen met ons formuleert u een concrete visie met doelstellingen en een overzicht van de strategische opties om uw doelstellingen te kunnen bereiken. Klanttevredenheid is voor ons heel belangrijk: we gaan voor een 10!

Ten Healh associates