Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening

Wij bieden alle reguliere diensten zoals verzuimbegeleiding (bedrijfsarts op locatie), arbeidsomstandighedenspreekuur, risico- inventarisatie en evaluatie, preventieve medische onderzoeken. Onze bedrijfsartsen zorgen ervoor dat uw verzuimdossiers Poortwachter-proof zijn. We beschikken over een uitgebreid netwerk van dienstverleners, zoals specialisten, fysiotherapeuten, psychologen en coaches.

Ten Healh associates