Consultancy

Wij hebben volop expertise als het gaat om het opzetten van bijvoorbeeld een gezondheidsbeleid. Onze partners kunnen u helpen bij het formuleren van een concrete visie met doelstellingen op het gebied van gezondheid, motivatie en inzetbaarheid van uw medewerkers. Een van de essentiële diensten van Ten Health Associates is het gezamenlijk vaststellen van de strategie en het meerjaren beleid juist op deze aandachtsgebieden.

Ten Healh associates