NETwerk

NET Health Associates is een NETwerk voor (zelfstandig) bedrijfsartsen. Dit NETwerk biedt aantrekkelijke mogelijkheden om u op persoonlijk vlak te blijven ontplooien en op zakelijk vlak te inspireren en ondersteunen. Heeft u interesse, stuur dan een kennismakingsverzoek naar info@tenhealth.nl

Netwerk?